Jul 22, 2019   12:08 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riadenie súradnicového zapisovača pomocou mikrokontróleru Arduino
Title of topic in English: Controlling an XY plotter with an Arduino board
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Matej Rábek
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Matej Rábek
Summary: Hlavným cieľom práce je vytvorenie rozhrania na ovládanie súradnicového zapisovača. Zapisovač je riadený dvoma krokovými motormi, ktoré sú pripojené k doske Arduino. Po zostavení a rozpohybovaní celého zariadenia, bude navrhnutá a naprogramovaná webová sužba, ktorá dokáže prijímať ako vstup zoznam ťahov a pretransformuje ich na pohyby motorov zapisovača.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.