18. 10. 2019  20:21 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie súradnicového zapisovača pomocou mikrokontróleru Arduino
Názov témy anglicky: Controlling an XY plotter with an Arduino board
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Matej Rábek
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Matej Rábek
Abstrakt: Hlavným cieľom práce je vytvorenie rozhrania na ovládanie súradnicového zapisovača. Zapisovač je riadený dvoma krokovými motormi, ktoré sú pripojené k doske Arduino. Po zostavení a rozpohybovaní celého zariadenia, bude navrhnutá a naprogramovaná webová sužba, ktorá dokáže prijímať ako vstup zoznam ťahov a pretransformuje ich na pohyby motorov zapisovača.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.