29. 10. 2020  23:09 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Riadenie súradnicového zapisovača pomocou mikrokontróleru Arduino
Názov témy anglicky:
Controlling an XY plotter with an Arduino board
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Matej Rábek, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Matej Rábek, PhD.
Abstrakt:
Hlavným cieľom práce je vytvorenie rozhrania na ovládanie súradnicového zapisovača. Zapisovač je riadený dvoma krokovými motormi, ktoré sú pripojené k doske Arduino. Po zostavení a rozpohybovaní celého zariadenia, bude navrhnutá a naprogramovaná webová sužba, ktorá dokáže prijímať ako vstup zoznam ťahov a pretransformuje ich na pohyby motorov zapisovača.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.