21. 10. 2019  11:41 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu Buetooth
Názov témy anglicky: Communication with EEG headset over Bluetooth
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Matej Rábek
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Matej Rábek
Abstrakt: Cieľom práce je preskúmať a analyzovať možnosti komunikácie a zberu dát EEG čelenky od firmy Mindwave. Získané dáta budú zobrazované v aplikácii na platforme Android. Dátové packety posielané technológiou Bluetooth medzi čelenkou a mobilným zariadením s operačným systémom Android budú podrobne popísané.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.