21. 9. 2019  23:20 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inteligentný parkovací dom
Názov témy anglicky: Intelligent parking house
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia databázového a vizualizačného systému pre automatizovaný parkovací dom. Úlohy: 1. Analyzujte existujúce databázové a vizualizačné systémy využiteľné pri riadení procesov. 2. Navrhnite databázový systém MS Access a vizualizačný systém v prostredí Promotic pre procesy v automatizovanom parkovacom dome. 3. Overte navrhovaný databázový a vizualizačný systém pri simulácii v rôznych štádiách vyťaženosti parkovacieho domu. 4. Spracujte programovú dokumentáciu k navrhovanému databázovému a vizualizačnému systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.