Jul 22, 2019   12:16 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aplikačná platforma
Title of topic in English: Application platform
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá systematickým usporiadaním a implementáciou denných údajov, vylepšením súčasného stavu organizácie, prelinkovaním dôležitých súborov, integráciou a zároveň aj vizualizáciou parametrov potrebných pre výrobný proces v spoločnosti Brose Prievidza spol, s.r.o. a následným zavádzaním výsledkov tejto analýzy v podobe vytvorenia aplikačnej platformy, ktorá má za úlohu zdigitalizovať aktuálny stav výroby a taktiež aj manažmentu danej spoločnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ET Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.