17. 10. 2019  7:12 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikačná platforma
Názov témy anglicky: Application platform
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá systematickým usporiadaním a implementáciou denných údajov, vylepšením súčasného stavu organizácie, prelinkovaním dôležitých súborov, integráciou a zároveň aj vizualizáciou parametrov potrebných pre výrobný proces v spoločnosti Brose Prievidza spol, s.r.o. a následným zavádzaním výsledkov tejto analýzy v podobe vytvorenia aplikačnej platformy, ktorá má za úlohu zdigitalizovať aktuálny stav výroby a taktiež aj manažmentu danej spoločnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ET elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.