16. 6. 2019  11:10 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Múzeum vojen
Názov témy anglicky: Museum of wars
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Abstrakt: Navrhnite v rámci konverzie bývalého pevnostného systému mesta Komárno v lokalite Predmostie múzeum na ľavom brehu rieky Váh: vstupné priestory, uzatvárateľné výstavné priestory v exteriéri pre animácie, interaktívne aktivity a výstavy,výstavné priestory (archeologické zbierky, multifunkčné využitie), auditóriá, tvorivé dielne, administratíva,depozit, reštaurátorské dielne, knižnica s archívom, obchod so suvenírmi, občerstvenie (kaviareň, kafetéria...), technicko-hospodárske zázemie (THZ), parkovanie a garážovanie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.