Jun 20, 2019   11:19 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Múzeum vojen
Title of topic in English: Museum of wars
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Summary: Navrhnite v rámci konverzie bývalého pevnostného systému mesta Komárno v lokalite Predmostie múzeum na ľavom brehu rieky Váh: vstupné priestory, uzatvárateľné výstavné priestory v exteriéri pre animácie, interaktívne aktivity a výstavy,výstavné priestory (archeologické zbierky, multifunkčné využitie), auditóriá, tvorivé dielne, administratíva,depozit, reštaurátorské dielne, knižnica s archívom, obchod so suvenírmi, občerstvenie (kaviareň, kafetéria...), technicko-hospodárske zázemie (THZ), parkovanie a garážovanie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.