Oct 22, 2019   6:07 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení pre zavádzanie a aplikáciu metódy 5S v priemyselnom podniku
Title of topic in English: Proposal of arrangements for the introduction and application of the 5S method in an industrial enterprise
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Szabó, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia pre zavádzanie a aplikáciu metódy 5S vo vybranom priemyselnom podniku. Študent po excerpácií odbornej literatúry vykoná detailnú analýzu súčasného stavu výrobných pracovísk a pripravenosti na zavedenie 5S v predmetnej spoločnosti, aby získal podklady k návrhom, ktoré budú pre spoločnosť akceptovateľné, uplatňované a dlhodobo prínosné.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.