Jul 18, 2019   3:49 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Simulátor funkcií elektronických parkovacích bŕzd s video synchronizáciou
Title of topic in English: Electronic parking brake simulator synchronized with video projection
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude vyhotovenie simulátora funkcií elektronických parkovacích bŕzd za pomoci pohyblivej mechanickej časti zosynchronizovanej s video projekciou. Mechanická časť bude vytvorená úpravou statického sedadla / kresla / na pohyblivé v 2 osiach s využitím pohonu pomocou elektromotorov. Pohyb sedadla bude synchronizovaný s vopred nahranou funkciou elektronickej parkovacej brzdy formou video projekcie na monitore príp. využitím 3D okuliarov. Téma je riešená v spolupráci s firmou Continental (Zvolen). Body zadania: 1) popísať základné teoretické predpoklady a možnosti aplikačného riešenia pre možnosti úpravy statického sedadla na pohyblivé 2) uviesť uvažované funkcie elektronickej parkovacej brzdy s prepojením na simulátor 3) rozobrať základné predpoklady pre realizáciu synchronizovanej video projekcie 4) praktická realizácia simulátora v priestoroch ContinentalLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.