22. 10. 2019  10:19 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Grafické vykresľovanie priebehu dát čítaných zo sériovej linky
Název tématu anglicky: Graphical plotting of data from serial bus
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Adam Sojka
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Adam Sojka
Abstrakt: V priemysle sa používa veľké množstvo senzorov pre meranie rôznych veličín. Pritom tieto dáta je potrebné nejakým spôsobom vhodne interpretovať, aby ich operátor vedel správne vyhodnotiť a podľa toho reagovať. Tento princíp môže reprezentovať počítač komunikujúci s jedným alebo viacerými mikropočítačmi čítajúcimi dáta napríklad z analógovo digitálneho prevodníka. Cieľom tejto práce bude vytvoriť softvér pre osobný počítač, ktorý bude čítať dáta zo sériovej linky a bude tieto dáta vhodne zobrazovať. Tento softvér by mal byť schopný zobrazovania či už online dát alebo zaznamenaných dát z jedného a viac zariadení podľa špecifikácie užívateľa. Užívateľ si takisto bude môcť zvoliť typ zobrazenia 2D alebo 3D graf, mierku a iné relevantné parametre. Úlohy: 1. Naštudujte si sériovú komunikáciu osobného počítača s jedno-čipovými mikropočítačmi. 2. Naštudujte si ako vhodne navrhnúť užívateľské rozhranie s ohľadom na zobrazovanie dát a intuitívnosť pri ich interpretovaní užívateľom. 3. Naštudujte si programovací jazyk Python a vhodné knižnice pre tvorbu grafického užívateľského prostredia. 4. Zostrojte testovacie zariadenie, ktoré bude sprostredkovávať dáta po sériovej linke. 5. Vytvorte pomocou programovacieho jazyku Python softvér, ktorý bude vykresľovať dáta čítané zo sériovej linky a bude možné toto vykresľovanie vhodne nastaviť podľa potrieb užívateľa. 6. Vytvorte dokumentáciu a návod na použitie. 7. Vyhodnoťte výsledky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.