Oct 23, 2019   12:43 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Grafické vykresľovanie priebehu dát čítaných zo sériovej linky
Title of topic in English: Graphical plotting of data from serial bus
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Adam Sojka
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Adam Sojka
Summary: V priemysle sa používa veľké množstvo senzorov pre meranie rôznych veličín. Pritom tieto dáta je potrebné nejakým spôsobom vhodne interpretovať, aby ich operátor vedel správne vyhodnotiť a podľa toho reagovať. Tento princíp môže reprezentovať počítač komunikujúci s jedným alebo viacerými mikropočítačmi čítajúcimi dáta napríklad z analógovo digitálneho prevodníka. Cieľom tejto práce bude vytvoriť softvér pre osobný počítač, ktorý bude čítať dáta zo sériovej linky a bude tieto dáta vhodne zobrazovať. Tento softvér by mal byť schopný zobrazovania či už online dát alebo zaznamenaných dát z jedného a viac zariadení podľa špecifikácie užívateľa. Užívateľ si takisto bude môcť zvoliť typ zobrazenia 2D alebo 3D graf, mierku a iné relevantné parametre. Úlohy: 1. Naštudujte si sériovú komunikáciu osobného počítača s jedno-čipovými mikropočítačmi. 2. Naštudujte si ako vhodne navrhnúť užívateľské rozhranie s ohľadom na zobrazovanie dát a intuitívnosť pri ich interpretovaní užívateľom. 3. Naštudujte si programovací jazyk Python a vhodné knižnice pre tvorbu grafického užívateľského prostredia. 4. Zostrojte testovacie zariadenie, ktoré bude sprostredkovávať dáta po sériovej linke. 5. Vytvorte pomocou programovacieho jazyku Python softvér, ktorý bude vykresľovať dáta čítané zo sériovej linky a bude možné toto vykresľovanie vhodne nastaviť podľa potrieb užívateľa. 6. Vytvorte dokumentáciu a návod na použitie. 7. Vyhodnoťte výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.