16. 9. 2019  6:06 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh riadenia pre aktívny tlmič kolies
Názov témy anglicky: Controller design for active suspension systems of wheels
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je vytvoriť program v grafickom prostredí MATLAB na návrh regulátorov pre mechanický systém tlmenia kolies. Úlohy: 1. Spracovať problematiku mechanických systémov tlmenia kolies (aktívny tlmič) a teóriu riadenia lineárnych systémov. 2. Sformulovať postup syntézy vybraných metód regulátorov. 3. Realizovať program v grafickom prostredí MATLAB na návrh regulátorov pre mechanické systémy tlmenia kolies. 4. Overiť navrhnutý program na dvoch typoch mechanických systémov tlmenia kolies a vyhodnotiť realizované riešenie. 5. Výsledky spracovať pre ďalšie pedagogické využitie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.