Jul 18, 2019   3:55 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh riadenia magnetickej levitácie
Title of topic in English: Controller design of Magnetic Levitation System
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riadenie polohy guľôčky laboratórnaho modelu magnetickej levitácie v laboratóriu D113. Úlohy: 1. Oboznámiť sa s laboratórnym modelom magnetickej levitácie, naštudovať problematiku jej identifikácie. Spracovať problematiku riadenia SISO nestabilných systémov. 2. Identifikovať proces magnetickej levitácie v okolí zvolených pracovných bodoch. 3. Sformulovať postup syntézy regulátorov. 4. Realizovať program v grafickom prostredí MATLAB na návrh vybraných metód syntézy regulátorov. 5. Navrhnuté algoritmy riadenia overiť riadením procesu v reálnom čase. 6. Vypracovať používateľskú dokumentáciu k realizácii zvolených experimentov a vyrobiť multimediálnu prezentáciu postupu riešenia a jeho overenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.