20. 9. 2019  13:45 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh riadenia magnetickej levitácie
Názov témy anglicky: Controller design of Magnetic Levitation System
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riadenie polohy guľôčky laboratórnaho modelu magnetickej levitácie v laboratóriu D113. Úlohy: 1. Oboznámiť sa s laboratórnym modelom magnetickej levitácie, naštudovať problematiku jej identifikácie. Spracovať problematiku riadenia SISO nestabilných systémov. 2. Identifikovať proces magnetickej levitácie v okolí zvolených pracovných bodoch. 3. Sformulovať postup syntézy regulátorov. 4. Realizovať program v grafickom prostredí MATLAB na návrh vybraných metód syntézy regulátorov. 5. Navrhnuté algoritmy riadenia overiť riadením procesu v reálnom čase. 6. Vypracovať používateľskú dokumentáciu k realizácii zvolených experimentov a vyrobiť multimediálnu prezentáciu postupu riešenia a jeho overenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.