Jul 18, 2019   2:56 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rozšírená realita pre Industry 4
Title of topic in English: Extended Reality for Industry 4
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Summary: Analyzujte existujúce HW a SW systémy pre priemyselné aplikácie. Navrhnite simulačný programový systém pre výrobné zariadenie (digital twin). Vytvorte rozhranie pre prenos dát medzi výrobným a zobrazovacím zariadením. Implementujte navrhnuté riešenia. Vyhodnotte výsledky riešenia. Poznámka: Uvedená téma je navrhnutá pracovníkom VW Bratislava,ktorý bude jej vedúcim. Riešenie témy sa bude čiastočne konať vo firme VW Bratislava. Pedagogický vedúci bude ustanovený dodatočne.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.