16. 9. 2019  6:05 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia condition monitoringu v digitálnom podniku podľa Industry 4.
Názov témy anglicky: Optimization of condition monitoring in a digital enterprise by Industry 4.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Abstrakt: Študujte a vykonajte rešerš dostupnej literatúry z technickej oblasti. Vykonajte rešerš condition monitoringu a navrhnite jeho optimalizáciu pre podmienky podniku. Navrhnite a realizujte zvolený systém. Testujte zariadenie na reálnom modeli. Poznámka: Téma je vypísaní pracovníkom VW Bratislava, ktorý bude jej vedúcim. Časti práce sa budú vykonávať vo firme VW Bratislava. Pedagogický vedúci práce bude ustanovený dodatočne.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.