Jul 18, 2019   3:51 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Topologická optimalizácia tvaru gumového jadra pre plášť osobného automobilu
Title of topic in English: Topological optimization of the shape of a rubber core for a passenger car casing
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Summary: Vytvorte model topologickej/štrukturálnej optimalizácie pre proces nasádzania jadra na jadrovacom stroji a pre daný rozmer autoplášťa v prostredí softvéru MKP ANSYS alebo ABAQUS. Odporúčané je využitie optimalizačného nástroja Tosca Structure. Cieľovou funkciou by bol tvar jadra s dôrazom na vyrobiteľnosť, t.j. správne dosadnutie jadra na pätkové lano a plastový separátor. Výsledkom práce by mal byť súbor odporúčaní pre návrh vhodného tvaru jadra a k nemu prislúchajúceho separátora. Poznámka: Uvedená téma je z firmy Continental Púchov, a.s., a jej väčšia časť by sa konala v Púchove. Vedúcim práce bude zamestnanec firmy Continental (Ing. Peter Staňák).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.