Oct 21, 2020   4:10 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Title of topic in English: Design and preparation of test equipment for electrostatic (ESD) protective structures
State of topic:
approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary: Vybitie elektrostatického náboja (Electro Static Discharge - ESD) je všeobecný prírodný jav vybitia indukovaného náboja z určitého objektu. Tento jav spôsobuje deštrukciu citlivých elektronických obvodov a systémov počas ich výroby, montáže a pri manipuláciami s nimi. Preto ich potrebujeme chrániť rôznymi elektrostatickými ochrannými prvkami. Daná téma zahŕňa návrh a prípravu poloautomatizovaného testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.