29. 9. 2020  2:54 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh a príprava testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky
Názov témy anglicky: Design and preparation of test equipment for electrostatic (ESD) protective structures
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Aleš Chvála, PhD.
Abstrakt: Vybitie elektrostatického náboja (Electro Static Discharge - ESD) je všeobecný prírodný jav vybitia indukovaného náboja z určitého objektu. Tento jav spôsobuje deštrukciu citlivých elektronických obvodov a systémov počas ich výroby, montáže a pri manipuláciami s nimi. Preto ich potrebujeme chrániť rôznymi elektrostatickými ochrannými prvkami. Daná téma zahŕňa návrh a prípravu poloautomatizovaného testovacieho pracoviska pre elektrostatické (ESD) ochranné prvky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.