Jul 20, 2019   10:27 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Neurónová sieť pre kalibráciu elektrických modelov polovodičových štruktúr
Title of topic in English: Neural network for calibration of electrical models of semiconductor structures
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Summary: Neurónová sieť je výpočtový model, zostavený na základe abstrakcie vlastností biologických nervových systémov. Jej základnou vlastnosťou je schopnosť vytvoriť pravidlá závislostí medzi vstupnými a výstupnými hodnotami. Následne sa tieto získané pravidlá aplikujú na akékoľvek vstupné hodnoty. Daná téma zahŕňa návrh a prípravu automatizovaného procesu vytvárania presných elektrických modelov polovodičových štruktúr pomocou neurónovej siete implementovanej v MATLABE alebo inom programovacom prostredí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.