Jul 22, 2019   12:37 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Kalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúr
Title of topic in English: Calibration of circuit models of semiconductor structures
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Summary: Obvodové simulácie využívajú matematické modely pre reprezentáciu správania sa elektronického prvku. Simulačný softvér umožňuje modelovať činnosť obvodu. Avšak pre vysokú presnosť simulovaných výsledkov potrebujeme presné modeli jednotlivých prvkov. Daná téma zahŕňa návrh presných obvodových modelov a prípravu pracoviska pre automatizovanú kalibráciu modelov polovodičových štruktúr.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.