16. 9. 2019  6:08 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kalibrácia obvodových modelov polovodičových štruktúr
Názov témy anglicky: Calibration of circuit models of semiconductor structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Abstrakt: Obvodové simulácie využívajú matematické modely pre reprezentáciu správania sa elektronického prvku. Simulačný softvér umožňuje modelovať činnosť obvodu. Avšak pre vysokú presnosť simulovaných výsledkov potrebujeme presné modeli jednotlivých prvkov. Daná téma zahŕňa návrh presných obvodových modelov a prípravu pracoviska pre automatizovanú kalibráciu modelov polovodičových štruktúr.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.