Oct 17, 2019   10:43 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.
Title of topic in English: Analysis of quality management procedures to reduce the number of non-conforming products in HKS Forge, s.r.o.
State of topic: approved (doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Summary: Prvá kapitola sa venuje teoretickým domácim a zahraničným východiskám poznania v oblasti riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov, ktoré slúžia ako príprava pre analytickú časť práce. Druhá kapitola obsahuje hlavný cieľ a metodiku práce pri riadení kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov vo výrobnej organizácii HKS Forge, s.r.o. Tretia kapitola sa venuje analýze postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v danej organizácii a obsahuje zhodnotenie tejto analýzy. Štvrtá kapitola zhŕňa výsledky analytickej časti vo vzťahu k zadanému cieľu práce, hodnotí technický, ekonomický prínos a možnosti využitia v praxi pre výrobnú organizáciu HKS Forge, s.r.o.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-KPR Quality of Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.