20. 9. 2019  14:06 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: MKP analýza piezoelektrických systémov akumulácie energie v programe ANSYS
Názov témy anglicky: EM analysis of piezoelectric energy harvesting systems in program ANSYS
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na modelovanie piezoelektrických systémov akumulácie energie - tzv. energy harvesting pomocou programu ANSYS. Takéto systémy nachádzajú stále širšie uplatnenie aj v automobilových aplikáciách. Analyzovaný systém bude vyšetrovaný z pohľadu rôznych spôsobov budenia a ich vplyv na akumuláciu energie. Systém akumulácie energie bude modelovaný aj z pohľadu aktívneho tlmenia kmitania vybranej štruktúry s napojením na riadiaci obvod.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.