Jul 18, 2019   2:58 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Redukované modely štruktúr
Title of topic in English: Model order reduction of structures
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Summary: Úlohou bude oboznámiť sa s postupom redukcie stupňa modelu, tzv. Model Order Reduction (MOR), pomocou ktorého sa redukuje matematický model vytvorený pomocou metódy konečných prvkov (MKP) tak, aby bol vhodný na analýzu z pohľadu riadenia takejto štruktúry. Vybrané spôsoby redukcie budú naprogramované v systéme Wolfram Mathematica a budú implementované do existujúceho MKP programu. Následne budú analyzované a porovnávané MOR modely s MKP modelmi z hľadiska vernosti opisu dynamického správania sa daných modelov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.