20. 9. 2019  13:54 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Redukované modely štruktúr
Názov témy anglicky: Model order reduction of structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Abstrakt: Úlohou bude oboznámiť sa s postupom redukcie stupňa modelu, tzv. Model Order Reduction (MOR), pomocou ktorého sa redukuje matematický model vytvorený pomocou metódy konečných prvkov (MKP) tak, aby bol vhodný na analýzu z pohľadu riadenia takejto štruktúry. Vybrané spôsoby redukcie budú naprogramované v systéme Wolfram Mathematica a budú implementované do existujúceho MKP programu. Následne budú analyzované a porovnávané MOR modely s MKP modelmi z hľadiska vernosti opisu dynamického správania sa daných modelov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.