Oct 22, 2019   4:20 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Regulácia zaťažovacieho mechanizmu s využitím PLC systému
Title of topic in English: Control of load mechanism using PLC system
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Summary: Cieľom DP je zostrojiť mechanizmu zaťažovania pružných prvkov v ťahu a tlaku s využitím elektromechanického pohonu. Úlohou regulácie má byť udržanie zvolenej zaťažujúcej sily (regulácia na silu) alebo zvolenej veľkosti deformácie (regulácia na polohu) pružného prvku. Regulácia má byť riešená riadením pohonu mechanizmu pomocou PLC systému, pričom merané veličiny budú: zaťažujúca sila a deformácia vzorky. Úlohy: 1. Navrhnite konštrukciu zaťažovacieho mechanizmu. 2. Inštalujte merací systém na mechanizmus (snímač sily a posunutia). 3. Vytvorte program riadenia pre PLC systém. 4. Experimentálne overte funkčnosť riadiaceho systému.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.