21. 10. 2019  7:21 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zaťažovací mechanizmus s hydraulickým pohonom
Názov témy anglicky: Load mechanism with hydraulic drive system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Abstrakt: Cieľom DP je navrhnúť a zostrojiť hydraulický obvod pre zaťažovací mechanizmus pružných prvkov (ťah a tlak). Na mechanizme bude možné merať pôsobiacu silu a deformáciu vzorky. Tieto merané veličiny budú využité pre riadenie činnosti hydraulického obvodu. Úlohy: 1. Navrhnite hydraulický obvod pre zaťažovací mechanizmus. 2. Simulačne overte návrh hydraulického obvodu. 3. Zostrojte hydraulický obvod s napojením na zaťažovací mechanizmus. 4. Navrhnite riadenie pre hydraulický obvod.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.