Oct 22, 2019   6:29 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2018/2019)
Title of topic in English: Proposal for improvement of pre-production processes in a selected industrial enterprise (Acad. y. 2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.
Summary: Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať špecifiká prípravy výrobného procesu/výrobku/technológie vybraného priemyselného podniku, vykonať čiastkovú diagnostickú analýzu výroby a navrhnúť vhodné organizačno-ekonomické riešenie na zlepšenie týchto procesov. Medzi špecifické ciele patrí charakteristika predvýrobných procesov podniku, ich častí, nadväzností, determinantov, výhod a nevýhod. Práca má byť založená na analýze a komparácii domácej a zahraničnej odbornej literatúry a niekoľkých prípadových štúdií, analýze procesov prípravy výroby zvoleného podniku a sumarizácii najdôležitejších odporúčaní pre množné inovácie týchto procesov. Proces analýzy v podniku môže byť realizovaný prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov, dotazníkovou formou alebo štúdiom výrobno-technickej dokumentácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.