Jul 16, 2019   12:04 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie laboratórneho žeriava
Title of topic in English: Laboratory Crane Control
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je analyzovať možnosti riadenia žeriava so zohľadnením vplyvu neurčitostí, navrhnúť riadenie pre vytypovaný podsystém žeriava a overiť návrh simulačne aj na reálnom zariadení. Výsledky diplomovej práce spracovať pre ďalšie využitie v pedagogike aj vo výskume (napr. návody na experimenty, prípadne video).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.