17. 8. 2019  19:03 Milica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Riadenie laboratórneho žeriava
Název tématu anglicky: Laboratory Crane Control
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analyzovať možnosti riadenia žeriava so zohľadnením vplyvu neurčitostí, navrhnúť riadenie pre vytypovaný podsystém žeriava a overiť návrh simulačne aj na reálnom zariadení. Výsledky diplomovej práce spracovať pre ďalšie využitie v pedagogike aj vo výskume (napr. návody na experimenty, prípadne video).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.