20. 9. 2019  22:33 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie a riadenie podsystémov vozidla v Matlabe
Názov témy anglicky: Modelling and Control of Vehicle Subsystems in Matlab
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Abstrakt: Cieľom DP je analyzovať možnosti modelovania a riadenia podsystémov vozidla v prostredí Matlab (Simscape), navrhnúť riadenie pre vytypovaný podsystém (podsystémy) a simulačne ho overiť. Výsledky diplomovej práce spracovať pre ďalšie využitie v pedagogike aj vo výskume (napr. návody na experimenty, prípadne video).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.