Jul 18, 2019   3:03 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Fuzzy riadenie pre laboratórny ABS systém
Title of topic in English: Fuzzy Control of Laboratory ABS system
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Summary: Cieľom DP je analyzovať princíp ABS systému z pohľadu riadenia sklzu kolesa, naštudovať možné prístupy riadenia, navrhnúť fuzzy regulátor riadenia pozdĺžneho sklzu kolesa pre laboratórny model - na základe experimentov s reálnym zariadením; porovnať s inými existujúcimi možnosťami riadenia. Výsledky diplomovej práce spracovať pre ďalšie využitie v pedagogike aj vo výskume.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.