Oct 22, 2020   8:47 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh vnútorných osvetľovacích sústav s inteligentným riadením
Title of topic in English:
Lighting design of indoor smart lighting systems
State of topic:
approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
1. Spravte rešerš v oblasti riadenia osvetľovacích sústav 2. Vytypujte a vykonajte audit osvetľovacej sústavy vnútorného pracovného priestoru pre návrh novej osvetľovacej sústavy s možnosťou inteligentného riadenia 3. Navrhnite osvetľovaciu sústavu s inteligentným riadením vo vnútornom prostredí v súlade na legislatívnymi a normatívnymi požiadavkami na území SR 4. Ekonomicky zhodnoťte návrh osvetľovacej sústavy s inteligentným riadenímLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-ENE Electrical Power Engineering
I-ENE-EE Electrical Power Engineering
I-ENE Electrical Power Engineering
I-ENE-ST Lighting technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.