22. 9. 2019  16:04 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh vnútorných osvetľovacích sústav s inteligentným riadením
Názov témy anglicky: Lighting design of indoor smart lighting systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Abstrakt: 1. Spravte rešerš v oblasti riadenia osvetľovacích sústav 2. Vytypujte a vykonajte audit osvetľovacej sústavy vnútorného pracovného priestoru pre návrh novej osvetľovacej sústavy s možnosťou inteligentného riadenia 3. Navrhnite osvetľovaciu sústavu s inteligentným riadením vo vnútornom prostredí v súlade na legislatívnymi a normatívnymi požiadavkami na území SR 4. Ekonomicky zhodnoťte návrh osvetľovacej sústavy s inteligentným riadenímObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-ST Svetelná technika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.