27. 10. 2020  7:22 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Návrh vnútorných osvetľovacích sústav s inteligentným riadením
Názov témy anglicky:
Lighting design of indoor smart lighting systems
Stav témy:
schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Abstrakt:
1. Spravte rešerš v oblasti riadenia osvetľovacích sústav 2. Vytypujte a vykonajte audit osvetľovacej sústavy vnútorného pracovného priestoru pre návrh novej osvetľovacej sústavy s možnosťou inteligentného riadenia 3. Navrhnite osvetľovaciu sústavu s inteligentným riadením vo vnútornom prostredí v súlade na legislatívnymi a normatívnymi požiadavkami na území SR 4. Ekonomicky zhodnoťte návrh osvetľovacej sústavy s inteligentným riadenímObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-ENE elektroenergetika
I-ENE-EE Elektroenergetika
I-ENE elektroenergetika
I-ENE-ST Svetelná technika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.