Oct 22, 2019   5:35 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Databáza prvkov zapúzdrených rozvodní
Title of topic in English: Database of The Encapsulated Substations
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Summary: 1. Analyzujte komponenty používané pri návrhu zapuzdrených rozvodní distribučných sústav. 2. Pri riešení úlohy využite databázové prostredie MySQL. 3. Zostavte webové rozhranie na sprístupnenie údajov v prehľadnej forme. Literatúra: Janíček, F. a kol.: Elektrické stanice. STU v Bratislave, 2012; Janíček. F.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. STU v Bratislave, 2004.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.