22. 9. 2019  16:02 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Databáza prvkov zapúzdrených rozvodní
Názov témy anglicky: Database of The Encapsulated Substations
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: 1. Analyzujte komponenty používané pri návrhu zapuzdrených rozvodní distribučných sústav. 2. Pri riešení úlohy využite databázové prostredie MySQL. 3. Zostavte webové rozhranie na sprístupnenie údajov v prehľadnej forme. Literatúra: Janíček, F. a kol.: Elektrické stanice. STU v Bratislave, 2012; Janíček. F.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. STU v Bratislave, 2004.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.