27. 10. 2020  7:11 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Databáza prvkov zapúzdrených rozvodní
Názov témy anglicky:
Database of The Encapsulated Substations
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: 1. Analyzujte komponenty používané pri návrhu zapuzdrených rozvodní distribučných sústav. 2. Pri riešení úlohy využite databázové prostredie MySQL. 3. Zostavte webové rozhranie na sprístupnenie údajov v prehľadnej forme. Literatúra: Janíček, F. a kol.: Elektrické stanice. STU v Bratislave, 2012; Janíček. F.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. STU v Bratislave, 2004.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.