Jul 23, 2019   8:11 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Testovacie zariadenie pre Matrix-Beam svetlomety
Title of topic in English: Testing of Matrix-Beam headlights
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Richard Balogh, PhD.
Summary: Diplomová práca je zameraná na návrh, vyhotovenie a sprevádzkovanie inteligentného skúšobného zariadenia pre objektívnu kontrolu inteligentných Matrix-Beam svetlometov. Cieľom príce je analyzovať požiadavky a na ich základe navrhnúť a v spolupráci s VW zostrojiť kontrolné zariadenie pre Matrix-Beam svetlomety so simuláciou premávky. Úlohy: 1.Oboznámte sa s konštrukciou a funkciou inteligentných Matrix-Beam svetlometov 2.Naštudujte si aktuálny predpis Európskej Hospodárskej Komisie č.123 (ECE 123) ohľadne adaptívnych svetlometov (AFS) 3.Navrhnite konštrukciu kontrolného zariadenia pre Matrix-Beam svetlomety so simuláciou premávky (simulácia svetlometov oproti idúcich automobilov) 4. Navrhnite softvér pre ovládanie testovacieho zariadenia 5.Vypracujte technickú dokumentáciu a návod pre používateľaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.