19. 10. 2019  5:02 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh vizualizačného a databázového systému na sledovanie toku výrobkov
Název tématu anglicky: Design of visualization and database system for product flow tracking
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Abstrakt: Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť vizualizáciu pre užívateľsky prívetivé sledovanie toku výrobkov v prevádzke. Databázový systém bude zlučovať údaje tak z plánovacieho systému ako aj z nameraných údajov vo výrobe a riadiacich systémov. Úlohy: 1. Analyzujte existujúce databázové a vizualizačné systémy využiteľné vo výrobných procesoch. 2. Navrhnite databázový systém a vizualizačný systém v prostredí DOPAC pre sledovanie toku výrobkov. 3. Overte navrhovaný databázový a vizualizačný systém na reálnych údajoch získaných z prevádzky v spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov. 4. Spracujte programovú dokumentáciu k navrhovanému databázovému a vizualizačnému systému.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.