Oct 23, 2019   8:12 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh vizualizačného a databázového systému na sledovanie toku výrobkov
Title of topic in English: Design of visualization and database system for product flow tracking
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Summary: Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť vizualizáciu pre užívateľsky prívetivé sledovanie toku výrobkov v prevádzke. Databázový systém bude zlučovať údaje tak z plánovacieho systému ako aj z nameraných údajov vo výrobe a riadiacich systémov. Úlohy: 1. Analyzujte existujúce databázové a vizualizačné systémy využiteľné vo výrobných procesoch. 2. Navrhnite databázový systém a vizualizačný systém v prostredí DOPAC pre sledovanie toku výrobkov. 3. Overte navrhovaný databázový a vizualizačný systém na reálnych údajoch získaných z prevádzky v spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov. 4. Spracujte programovú dokumentáciu k navrhovanému databázovému a vizualizačnému systému.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.