20. 9. 2019  22:13 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh vizualizačného a databázového systému na sledovanie toku výrobkov
Názov témy anglicky: Design of visualization and database system for product flow tracking
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Abstrakt: Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť vizualizáciu pre užívateľsky prívetivé sledovanie toku výrobkov v prevádzke. Databázový systém bude zlučovať údaje tak z plánovacieho systému ako aj z nameraných údajov vo výrobe a riadiacich systémov. Úlohy: 1. Analyzujte existujúce databázové a vizualizačné systémy využiteľné vo výrobných procesoch. 2. Navrhnite databázový systém a vizualizačný systém v prostredí DOPAC pre sledovanie toku výrobkov. 3. Overte navrhovaný databázový a vizualizačný systém na reálnych údajoch získaných z prevádzky v spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov. 4. Spracujte programovú dokumentáciu k navrhovanému databázovému a vizualizačnému systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.