Jul 22, 2019   12:13 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Senzorové MESH siete a ich využitie
Title of topic in English: Sensor MESH networks and its use
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Richard Balogh, PhD.
Summary: V priemyselnej praxi sa čoraz častejšie používajú siete senzorov prepojené bezdrôtovo, ktoré sa dokážu samo-organizovať a optimalizovať tak spojenie aj na väčšie vzdialenosti. Jednou z takýchto technológií je aj IQRF českej firmy Microrisc. Cieľom práce je zostaviť minimálnu MESH sieť zo 4-6 senzorov, nakonfigurovať ju, zabezpečiť prenos dát šifrovaním a zozbierané data uložiť, vyhodnotiť a zobraziť v cloudovej službe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied InformaticsI-API-ITVR IT in Control and Decision Making-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.