Jul 22, 2019   12:21 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vývoj BDD/TiO2 fotoelektrochemických elektród
Title of topic in English: Developement of BDD/TiO2 photoelectrochemical electrodes
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Summary: Súčasné environmentálne problémy kladú nové požiadavky na techniky získavania energie a čistenia odpadových vôd. Jedným z perspektívnych riešení je fotokatalýza, vhodná pre konverziu solárnej energie na vodík, degradáciu mikropolutantov a na vývoj samočistiacich povrchov. Študent sa bude v rámci svojej práce venovať vývoju a testovaniu fotoelektrochemických elektród postavených na báze bórom dopovaného diamantu a TiO2. Cieľom práce bude vytvoriť fotoelektrochemickú celu pre simultánne čistenie odpadovej vody a zber vodíka. V rámci práce bude mať študent možnosť vycestovať na stáž do Nemecka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.