21. 7. 2019  20:57 Daniel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vývoj BDD/TiO2 fotoelektrochemických elektród
Název tématu anglicky: Developement of BDD/TiO2 photoelectrochemical electrodes
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Abstrakt: Súčasné environmentálne problémy kladú nové požiadavky na techniky získavania energie a čistenia odpadových vôd. Jedným z perspektívnych riešení je fotokatalýza, vhodná pre konverziu solárnej energie na vodík, degradáciu mikropolutantov a na vývoj samočistiacich povrchov. Študent sa bude v rámci svojej práce venovať vývoju a testovaniu fotoelektrochemických elektród postavených na báze bórom dopovaného diamantu a TiO2. Cieľom práce bude vytvoriť fotoelektrochemickú celu pre simultánne čistenie odpadovej vody a zber vodíka. V rámci práce bude mať študent možnosť vycestovať na stáž do Nemecka.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-ELN elektronika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.