19. 7. 2019  14:53 Dušana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vývoj BDD/TiO2 fotoelektrochemických elektród
Názov témy anglicky: Developement of BDD/TiO2 photoelectrochemical electrodes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Abstrakt: Súčasné environmentálne problémy kladú nové požiadavky na techniky získavania energie a čistenia odpadových vôd. Jedným z perspektívnych riešení je fotokatalýza, vhodná pre konverziu solárnej energie na vodík, degradáciu mikropolutantov a na vývoj samočistiacich povrchov. Študent sa bude v rámci svojej práce venovať vývoju a testovaniu fotoelektrochemických elektród postavených na báze bórom dopovaného diamantu a TiO2. Cieľom práce bude vytvoriť fotoelektrochemickú celu pre simultánne čistenie odpadovej vody a zber vodíka. V rámci práce bude mať študent možnosť vycestovať na stáž do Nemecka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.