Jul 18, 2019   3:46 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Prenosanalógových signálov po optickom vedení
Title of topic in English: Transfer of analog signals using optical fibres.
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Summary: Oboznámenie sa s optoelektronickými súčiastkami a optokáblami, pričom ich aplikácia bude určená na prenos a meranie rýchlych spojitých signálov. Úlohou riešiteľa je navrhnúť a skonštruovať aktívnu sondu pre osciloskop, galvanicky oddelenú pomocou 10m optického kábla, pričom musí byť schopná prenášať analógové signály DC až 100MHz +/- 3dB. Nábežné a dobehové hrany snímaného obdĺžnikového signálu musia byť na výstupnej strane menšie ako 1us. Amplitúda vstupných signálov môže byť maximálne +/- 1000V, čomu bude zodpovedať výstup +/- 5V. Napájanie môže byť riešené z batérií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.