20. 9. 2019  13:43 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Prenosanalógových signálov po optickom vedení
Názov témy anglicky: Transfer of analog signals using optical fibres.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Abstrakt: Oboznámenie sa s optoelektronickými súčiastkami a optokáblami, pričom ich aplikácia bude určená na prenos a meranie rýchlych spojitých signálov. Úlohou riešiteľa je navrhnúť a skonštruovať aktívnu sondu pre osciloskop, galvanicky oddelenú pomocou 10m optického kábla, pričom musí byť schopná prenášať analógové signály DC až 100MHz +/- 3dB. Nábežné a dobehové hrany snímaného obdĺžnikového signálu musia byť na výstupnej strane menšie ako 1us. Amplitúda vstupných signálov môže byť maximálne +/- 1000V, čomu bude zodpovedať výstup +/- 5V. Napájanie môže byť riešené z batérií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.