Oct 22, 2019   5:59 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh implementácie finančného controllingu v spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o.
Title of topic in English: Proposal for the implementation of financial controlling in company LEONI Slovakia, Ltd.
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Summary: Controlling v sebe zahŕňa systematické plánovanie, účinnú kontrolu a priebežné riadenie jednotlivých procesov, čím sa zlepšujú podmienky pre rozhodovacie procesy podnikového manažmentu a znižuje miera neurčitosti pri rozhodovaní. Všeobecne môžeme controlling v podniku charakterizovať ako systém, ktorého zmyslom je skvalitnenie riadenia podniku na základe objektívnej evidencie a objektívneho hodnotenia všetkých ekonomických udalostí podniku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.