Oct 15, 2019   4:10 a.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modelovanie a simulácia distribuovaného systému riadenia na báze TTEthernetu
Title of topic in English: Modeling and Simulation of Distributed Control System on TTEthernet Base
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Summary: TTEthernet (Time-Triggered Ethernet) predstavuje časovo synchronizovanú sieť na báze Ethernetu, určenú pre použitie v robustných aplikáciách reálneho času. Technológia časovo-synchronizovaného prenosu dát, garantujúca ich dostupnosť podľa vopred definovaného časového plánu, je základom distribuovaných systémov riadenia. Typickými predstaviteľmi týchto aplikácií sú komplexné riadiace systémy použité v automobilovej technike (autonómne riadiace systémy) alebo v leteckej a vesmírnej technike, známe ako DIMA (Distributed Integrated Modular Avioniocs). Cieľom DP je realizácia demonštrátora riadiaceho systému riadenia vesmírnej lode. Úlohy: 1. Naštudujte základné princípy fungovania TTEthernetu a jeho implementácie. 2. Naštudujte a realizujte simulačný model v prostredí Matlab/Simulink. 3. Implementujte distribuovaný systém riadenia s využitím TTEthernet-u. 4. Overte navrhnutý systém s využitím hardware-in-the-loop simulácií (TTEthernet + implementácia real-time riadenia na moduloch Raspberry Pi) 5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.